Models formularis per al Professorat i Alumnat

 Formularis per a l’alumnat

Autorització per a l’eixida del centre.

Justificació de faltes d’assistència.

Justificació de lesió temporal i no realitzar la classe pràctica d’Educació Física.

– Formularis per al professorat

 Instruccions per a trametre la baixa mèdic.

Sol·licitud de llicència per baixa mèdica IT.

Comunicació previa d’absència.

Sol·licitud de permís   (enllaç a la pàgina web de la Direcció General de Personal)

– Professorat interí

El professorat interi destinat al centre a l’inici del curs i el destinat  per a cobrir vacants per baixa mèdica o altres situacions, haurà de presentar la credencial de nomenament de funcionari interí en Secretaria el dia de la seua incorporació.

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació  on podeu trobar les instruccions per a obtindre i presentar els documents corresponents.

Per a aconseguir el Certificat negatiu del Registre Central Delites Sexuals, cal anar a la Delegació de Justícia.

Podeu aconseguir el NUSS telemàticament a la web de la T.G. de la Seguretat Social.


90total visits,1visits today

Contador de Visitas
40228total sites visits.