Admissió d’alumnes

Actualització: 1 d’abril de 2019

Decret 40/2016  que regula l’accés als centres docents públics i privats concertats.

Ordre 7/2016 de 19 d’abril   que regula el procediment d’admissió en ESO i Batxillerat.   Correcció d’errades.

Resolució de 26 de març de 2019 que estableix determinats procediments d’admissió i modifica annexos de l’Ordre 7/2016

Resolució de 25 de març de 2019  que estableix el calendari i procediment d’admissió per al curs 2019-2020

Resolució de 14 de febrer de 2019, en relació amb l’escolarització de l’alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació análoga (articles cinqué i sisé)

Criteris i puntuació  per a la  valoració de les sol·licituds de plaça escolar. (extracte del Decret 40/2016 i de l’Ordre 7/2016, actualitzat per Resolució de 25 de març de 2019).

En el sorteig realizat per obtindre la lletra del primer cognom a partir de la qual s’assignaran les places en el cas que es produïsquen empats, la lletra triada ha sigut la ” O “   (Resolució de 7 de març de 2019 de la Direcció General de Centres i Personal Docent).

EL PROCÈS D’ADMISSIÓ ES ÚNIC.   Solament hi ha un periode de presentació de sol·licituds d’admissió. Tots els alumnes que hagen de participar en el procés d’admissió, ja siga per canvi d’etapa educativa o per que desitgen incorporar-se a aquest centre el curs pròxim, hauran de presentar la sol·licitud i formalitzar la matrícula en els terminis establits en els calendaris d’admissió.

CALENDARIS curs 2019-2020 

—  Matrícula  d’alumnes de Centres de Primària adscrits a aquest Institut:  CEIP El Pouet-Ntra. Sra. dels Desemparats, CEIP Fernando de los Ríos (L2), CEIP San Juan de Ribera

—  Procés d’admissió  en ESO

—  Procés d’admissió en Batxillerat 

Els alumnes que estan cusant 4t d’ESO en l’IES Vicent Andrés Estellés, també participen en el procés d’admissió en Batxillerat.

MODELS DE SOL·LICITUDS PER AL PROCÉS D’ADMISSIÓ        

Molt important :    solament es pot presentar una petició d’admissió en un únic centre.          (Excepte si l’alumne/a canvia de centre i d’etapa educativa, d’ESO a Batxillerat. En aquest cas, si no poguera accedir al primer curs de Batxillerat per no disposar del requisit acadèmic es podran presentar dues sol·licituds, una per a cada etapa).

La sol·licitud es presentarà per duplicat junt amb la documentació acreditativa de les circumstàncies  al·legades i, si ès el cas, la sol·licitud perquè es valore el criteri de renda de la unitat familiar.

Les sol·licituds es poden obtenir en els enllaços que pot trobar més a baix i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, donant preferència al sistema telemàtic.

….  ESO:                        [sol·licitud]  –  [sol·licitud telemàtica ]**. L’assistent telemàtic estarà disponible a partir de la data de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.

….  BATXILLERAT:     [sol·licitud]  –  [sol·licitud telemàtica ]**.  L’assistent telemàtic estarà disponible a partir de la data de presentació de sol·licituds en el centre de primera opció.

….  RENDA UNITAT FAMILIAR:     [sol·licitud RENTA]

….  DOCUMENTACIÒ que cal adjuntar a la sol·licitud d’admissió:    [relació DOC]

** quan indica “TELEMÀTICA”, després d’emplenar-les i validar-les, les instàncies s’incorporen directament a la plataforma d’admissió ITACA.  L’opció “telemàtica” només estarà disponible els dies del periode de presenció de sol·licituds,  i el sol·licitant podrà rectificar o refer la sol·licitud tantes vegades com vullga, però només podrà confirmar una que durà impresa al centre.

INFORME DE SALUT ESCOLAR
L’alumnat que inicia etapa educativa ha de presentar un informe de salut obligatori en el moment de la matrícula i sempre abans de l’inici de curs: 1r ESO  i  1r Batxillerat

 

Enllaços  a:

– ADMISSIÓ D’ALUMNAT   (pàgina WEB de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

– GUIA DE CENTRES EDUCATIUS  (pàgina WEB de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).


176total visits,1visits today

Contador de Visitas
40274total sites visits.