SOL·LICITUDS I FORMULARIS PROFESSORAT

Sol.licituds Professorat

Documentació professorat

 Instruccions per a trametre la baixa mêdic

Sol·licitud de llicència per baixa mèdica IT

Sol·licitud reconeixement complement retributiu 100% per baixa mèdica  (comprobeu els requisits)

Comunicació previa d’absència

Sol·licitud de permís   (enllaç a la pàgina web de la Direcció General de Personal)

 

Professorat interí

El professorat interi destinat al centre a l’inici del curs i el destinat  per a cobrir vacants per baixa mèdica o altres situacions, haurà de presentar la documentació que s’indica a continuació per a ser donats d’alta en nòmines.

– Documentació alta en nòmina   .

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació  on podeu trobar els models dels documents

Per a aconseguir el Certificat negatiu del Registre Central D.S., cal anar a la Delegació de Justicia

Podeu aconseguir el NUSS telemàticament a la web de la TG de la Seguretat Social