SOL·LICITUDS I FORMULARIS PROFESSORAT

– Sol.licituds Professorat

 

– Permisos, absències, baixes mèdiques

 Instruccions per a trametre la baixa mèdic.

Sol·licitud de llicència per baixa mèdica IT.

Comunicació previa d’absència.

Sol·licitud de permís   (enllaç a la pàgina web de la Direcció General de Personal)

– Professorat interí

El professorat interi destinat al centre a l’inici del curs i el destinat  per a cobrir vacants per baixa mèdica o altres situacions, haurà de presentar la credencial de nomenament de funcionari interí en Secretaria el dia de la seua incorporació.

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació  on podeu trobar les instruccions per a obtindre i presentar el documents corresponents.

Per a aconseguir el Certificat negatiu del Registre Central Delites Sexuals, cal anar a la Delegació de Justícia.

Podeu aconseguir el NUSS telemàticament a la web de la T.G. de la Seguretat Social.

Contador de Visitas
40225total sites visits.